Prof. Dr. ABDÜLHALİM ORTA NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. ABDÜLHALİM ORTA

T: (0282) 250 2258

M horta@nku.edu.tr

W horta.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Ziraat Fakültesi
Bölüm:Biyosistem Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1991-1994
Tez: Farklı sulama yöntemlerinin biber ( capsicum annuum L. ) verimine etkisi (1994)
Yüksek Lisans
Üniversite: THE MEDİTERRANEAN AGRONOMİC INSTİTUTE OF BARİ (İTALYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:IRRIGATION
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1989-1990
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1987-1991
Tez: Antalya yöresindeki damla sulama uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları (1991)
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA PR.
Öğrenim Yılları: 1983-1987
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İtalyanca:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / ARAZİ VE SU KAYNAKLARI
2006-
Prof. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
2003-2006
Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
1997-2003
Yrd. Doç. Dr. TRAKYA ÜNİVERSITESİ
TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
1995-1997
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ / TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM DALI
1988-1994
İdari Görevler
genel müdür DİĞER(KURUMLAR,HASTANELER VB.)
KURUMLAR / MAHALLİ İDARELER
2014-2015
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2006-2010
ÜAK ÜYELİĞİ -- SEÇİNİZ --
2006-2010
Rektör Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜK
2006-2007
Yönetim Kurulu Üyeliği TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2005-2006
MESLEK YÜKSEK OKULLAR KOORDİNATÖRÜ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2004-2006
MYO/Yüksekokul Müdürü TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEK OKULU
2004-2006
MYO/Yüksekokul Müdürü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2004-2006
Yönetim Kurulu Üyeliği TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
2000-2005
Üniversite Dışı İş Deneyimi
GENEL MÜDÜR MAHALLİ İDARELER 2014-2015
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Biyosistem Mühendisliği
Sulama Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BALCI F., ORTA A., Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Pop-Up Tipi Yağmurlama Başlıklarının Su Dağılım Özelliklerinin KArşılaştırılması, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 15, pp. 26-37, 2018.
Özgün Makale
2. GÜLTAŞ H. T., ORTA A., AHI Y., A perspective to Wastewater Legislation in European Countries and Turkey, european water, vol. 1, pp. 403-407, 2017.
Derleme Makale index copernicus
3. GÜLTAŞ H. T., ORTA A., AHI Y., A perspective to waste water legislation in European Countries and Turkey, European Water, 2017.
Derleme Makale Index Copernicus
4. AHI Y., ORTA A. H., ARZU G., GÜLTAŞ H. T., The canopy temperature response to vapor pressure defficit of grapevine cv semillion and razaki, agriculture and agricultural science procedia, pp. 399-407, 2015.
Özgün Makale aschı
5. AYAS S., ORTA A. H., YAZGAN S., deficit irrigation effects on broccoli brassia oleracea L Var Monet yield in unheated greenhouse condition, bulgarian journal of agricultural science, vol. 17, pp. 551-559, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A. H., OKURSOY H., Response of agronomic crops to use of deficit irrigation in the Trakya region Turkey, International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture., pp. 238, 2006.
Özgün Makale
7. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A. H., OKURSOY H., Use of infrared thermometry for developing baseline equations for main crops of Trakya region in Turkey, International Symposium on Water and Land Management for Sustainable Irrigated Agriculture., pp. 238, 2006.
Özgün Makale
8. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A. H., OKURSOY H., Water yield relationships of potato under different irrigation methods and regimes, SCI Agricola, vol. 63, pp. 226-231, 2006.
Özgün Makale SCI
9. ERDEM T., ORTA A. H., ERDEM Y., OKURSOY H., Crop water stres index for potato under furrow and drip irrigation method, Journal Potato Research, pp. 49-58, 2005.
Özgün Makale SSCI
10. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A. H., OKURSOY H., Irrigation scheduling for watermelon with crop water stress index Journal Central European Agriculture, Journal Central European Agriculture, vol. 6, pp. 455-466, 2005.
Özgün Makale SCI
11. BAŞER İ., ŞEHİRALİ S., ORTA A. H., ERDEM T., YEŞİM E., Effect of different water stresses on the yield and yield components of winter wheat, Cereal Research Communications, vol. 32, pp. 217-223, 2004.
Özgün Makale SSCI
12. ORTA A. H., BAŞER İ., ŞEHİRALİ S., ERDEM T., ERDEM Y., Use of infrared thermometry for developing baseline equations and scheduling irrigation in wheat, Cereal Research Communications, pp. 363-370, 2004.
Özgün Makale SSCI
13. ORTA A. H., ERDEM Y., ERDEM T., Crop water stress index for watermelon, Scientia Horticulturae, vol. 98, pp. 121-130, 2003.
Özgün Makale SCI
14. ORTA A. H., ERDEM T., ERDEM Y., Determination of water stress index for sunflower, International Scientific Journal HELIA, vol. 25, pp. 37-42, 2002.
Özgün Makale SCI
15. ORTA A. H., ŞENER M., A study on irrigation scheduling of onion Allium cepa L in Turkey, Online Journal of Biological Sciences, vol. 1, pp. 735-736, 2001.
Özgün Makale
16. ORTA A., ŞENER M., Irrigation scheduling of onion in Tekirdağ province of Turkey, Journal of Applied Horticultural, vol. 3, pp. 75-77, 2001.
Özgün Makale SCI
17. ERDEM Y., YÜKSEL A. N., ORTA A. H., The effects of deficit irrigation on watermelon yield water use and quality characteristics, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 4, pp. 785-789, 2001.
Özgün Makale SCI
18. ERDEM T., DELİBAŞ L., ORTA A. H., Water use charactericts of sunflower Helianthus annuus L under deficit irrigation, Pakistan Journal of Biological Sciences, vol. 4, pp. 766-769, 2001.
Özgün Makale SCI
19. ORTA A. H., AKÇAY M. E., ERDEM T., Effects of different irrigation methods and moisture regimes on vegatife growth parameters of Starking Delicious apple trees, J. Appl. Hort., vol. 2, pp. 108-110, 2000.
Özgün Makale SCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BALCI F., ORTA A. H., rekreasyon alanlarında kullanılan pup up tipi yağmurlama başlıkların su dağılım özelliklerinin karşılaştırılması, 1. ulusal biyosistem mühendisliği kongresi, ss. 53-53, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. GÜNDÜZ A., ORTA A. H., Tekirdağ koşullarında Sulamanın Semillon Üzüm çeşidinde Verim ve Kalite üzerine etkisi, I. Ulusal sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,, ss. 12-21, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. OKURSOY H., ORTA A. H., Trakya Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri Altında İkinci Ürün Silajlık Mısırın Su Üretim Fonksiyonların Belirlenmesi, I. Ulusal sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu,, ss. 22-33, 2010.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. GÜNDÜZ A., ORTA A. H., Tekirdağ koşullarında Sulamanın Razaki Üzüm çeşidinde Verim ve Kalite üzerine etkisi, Türkiye 7. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,, 2009.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
5. ERDEM Y., ERDEM T., ORTA A. H., OKURSOY H., Canopy air temperature differential for potato under different irrigation regimes, Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil science, cilt 56, ss. 206-216, 2006.
Özgün Makale SCI
6. ERDEM T., ERDEM Y., ORTA A. H., OKURSOY H., Use of crop water stress index for scheduling the irrigation of sunflower, Tr. J. of Agricultural and Forestry, cilt 30, ss. 11-20, 2006.
Özgün Makale SCI
7. KONUKCU F., İSTANBULLUOĞLU A., ORTA A. H., KOCAMAN İ., Trakya Bölgesi Su Kaynakları Sorunları ve Çözüm Önerileri, İstanbul ve Su Sempozyumu, ss. 85-96, 2004.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
8. ORTA A. H., SEZEN Ş., BAŞER İ., ERDEM T., ERDEM Y., YORGANCILAR Ö., Water yield relation and water use efficiency of winter wheat in Western Turkey, Cereal Research Communications, ss. 367-374, 2002.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. ORTA A. H., YÜKSEL A. N., AKÇAY M. E., ERDEM T., BALCI B., Elma ağaçlarının farklı sulama yöntemi ve programları altındaki üretim özelliklerin belirlenmesi, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 15, ss. 99-106, 2001.
Özgün Makale
10. ORTA A. H., ERDEM Y., ERDEM T., ŞENER M., Trakya Bölgesinde tarımı yapılan kültür bitkilerinin sulama programlarının oluşturulmasında açık su yüzeyi buharlaşmasından yararlanılma olanakları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, cilt 7, ss. 97-104, 2001.
Özgün Makale SSCI
11. ŞEHİRALİ S., ORTA A. H., BAŞER İ., ERDEM T., YORGANCILAR Ö., Trakya Bölgesinde üretilen ekmeklik buğdayların çeşit su verim kalite ilişkilerinin belirlenmesi, Tarla Bitkileri Sempozyumu, ss. 93-98, 2001.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
12. ORTA A. H., YÜKSEL A. N., ERDEM T., Tekirdağ koşullarında farklı sulama yöntemlerinin elma ağaçlarının su tüketimine etkisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi,, cilt 6, ss. 109-115, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ORTA A. H., ŞENER M., Tekirdağ koşullarında soğanın su tüketimi, 7. Kültürteknik Kongresi,, ss. 154-161, 1999.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
14. ORTA A. H., Ankara koşullarında biberin su tüketimi, Tr. J. of Agricultural and Forestry, ss. 513-517, 1997.
Özgün Makale SCI
15. ORTA A. H., ERDEM T., ERDEM Y., ÇİNKILIÇ L., Sera koşullarında damla sulama yöntemiyle sulaman domates bitkisinin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi,, ss. 293-300, 1997.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
16. ORTA A. H., ERDEM T., YEŞİM E., ÇİNKILIÇ L., Sera koşullarında damla sulama yöntemiyle sulanan hıyar bitkisinin sulama zamanının planlanması, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi,, ss. 286-292, 1997.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
17. YURTSEVEN E., ÖZTÜRK A., ORTA A. H., Sulanan alanlarda tuz dengesindeki değişimler, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi,, ss. 532-543, 1997.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
18. ORTA A. H., İSTANBULLUOĞLU A., ALBUT S., tekirdağ koşullarında mısırın su tüketimi, ankara üniversitesi ziraat fakültesi tarım bilimleri dergisi, cilt 3, ss. 38-43, 1997.
Özgün Makale AHCI
19. YILDIRIM O., ORTA A. H., Evaluation of some drip irrigation systems in Antalya Region, Tr. J. of Agricultural and Forestry,, ss. 499-509, 1993.
Özgün Makale SCI
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ORTA A. H., meriç ergene havzasında sanayi kaynaklı su kirliliği, 17. ulusal halk sağlığı kongresi, ss. 339-348, 2014.
Araştırma Notu
2. OKURSOY H., ORTA A. H., İkinci Ürün Silajlık Mısır Sulaması, Tarla Sera Dergisi, ss. 86-90, 2011.
Özgün Makale
3. ORTA A. H., Bağ sulamasında damla ve karık yöntemlerinin ekonomik yönden karşılaştırılması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müd. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları, 1997.
Özgün Makale
4. YÜKSEL A. N., ALBUT S., ORTA A. H., BAKANOĞULLARI S., Trakya Bölgesindeki kültür bitkilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin bilgisayar programının oluşturulması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müd. Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müd. Yayınları, 1997.
Özgün Makale
5. ORTA A. H., ERDEM Y., Trakya koşullarında karpuzun su isteği, Hasad Tarım ve Hayvancılık Dergisi,, ss. 16-20, 1997.
Özgün Makale
6. ORTA A. H., ERDEM T., AHI Y., Sulama ile gübreleme Fertigation, Hasad Tarım ve Hayvancılık Dergisi,, ss. 24-25, 1996.
Özgün Makale
7. ORTA A. H., ŞİŞMAN C. B., Trakya koşullarında ayçiçeği sulaması, Hasad Tarım ve Hayvancılık Dergisi,, ss. 34-39, 1996.
Teknik Not
8. YILDIRIM O., YANMAZ R., ORTA A. H., Effect of different irrigation methods and irrigation regimes on pepper yield, Publications of Faculty of Agriculture Scientific Research Reports, ss. 12, 1994.
Özgün Makale
9. YILDIRIM O., ORTA A. H., Effect of different irrigation methods on salt distribution in soil, Publications of Faculty of Agriculture Scientific Research Reports, ss. 13, 1994.
Özgün Makale
10. ORTA A. H., Hareketli Yağmurlama Sistemleri, T.Ü. Tekirdağ Ziraat Fakültesi, ss. 26, 1994.
Teknik Not
11. YILDIRIM O., ORTA A. H., Marmara Ege ve Akdeniz Bölgelerinde mikro sulama yöntemlerinin uygulama potansiyeli, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, cilt 9, ss. 17-19, 1993.
Özgün Makale
12. YILDIRIM O., ORTA A. H., Türkiye de damla sulamanın sorunları ve geleceği, Toprak Su Dergisi,, ss. 21-22, 1993.
Özgün Makale
13. YURTSEVEN E., ORTA A. H., Sulama verimliliği ve drenaj hacminin azaltılması, Toprak Su Dergisi,, ss. 20-23, 1992.
Özgün Makale
14. ERÖZEL Z., ORTA A. H., Tuzlu ve sodyumlu toprakların ıslah maliyetlerinin hesaplanması Toprak Su Dergisi, Toprak Su Dergisi,, ss. 11-14, 1992.
Özgün Makale
15. ÖNEŞ A., ORTA A. H., Sera yetiştiriciliğinde sulama sistemleri, Bahçe Sera Dergisi, ss. 16-19, 1991.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ORTA A., Rekreasyon Alanlarında Sulama, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ORTA A. H., Rekreasyon Alanlarında Sulama, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversirtesi, 2009.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ORTA A., Evaluation of drip irrigation in Turkey, INTERNATIONAL TRAINING WORKSHOP ON DRIP IRRIGATION and FERTIGATION (25.09.2017-29.09.2017).
2. GÜLTAŞ H. T., ORTA A., AHI Y., A perspective to wastewater legislation in European Countries and Turkey, 10 WORLD CONGRESSON WATER RESOURCES AND ENVIRONMENT”PANTA RHEI” (05.07.2017-09.07.2017).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ORTA A., Doğal Staretejik Kaynak: Su, PANEL, BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (20.03.2017-).
2. ORTA A. H., ıstranca suları, dünya su günü etkinliği (26.03.2016-).
Tam metin bildiri
3. ORTA A. H., su miras mı gelecek mi, dünya su günü etkinliği (24.03.2016-).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. TÜRK TARIM VE ORMANCILIK DERGİSİ, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Tarım Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI
3. Alatarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
4. DERİM, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ Koşullarında Razakı Ve Semillon Üzüm Çeşitlerinde Gençlik Dönemindeki Asmalarda Su Tüketiminin Belirlenmesi Ve Sulamanın Vegetatif Gelişme Üzerine Etkileri, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 27.04.2002-25.11.2005.
2. bodur elma çeşitlerinde farklı sulama yöntemi ve sulama suyu miktarlarının gelişme verim ve kaliteye etkisi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 04.04.2002-10.10.2005.
3. trakya bölgesinde kültür bitkilerinin sulama suyu ihtiyaçlarının belirlenmesine ilişkin bilgisayar proğramının hazırlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.03.2002-05.05.2003.
4. Rekreasyon Alanlarında Kullanılan Pop Up Tipi Yağmurlama Başlıklarının Su dağılım Özellikleri Açısından Karşılaştırılması, BAP, Yönetici, Devam Ediyor.
5. Starking Delicious Elma Çeşidinde Farklı Sulama Yöntemi ve Sulama Suyu Miktarlarının Gelişme Verim ve Kaliteye Etkisi, BAP, Yönetici.
6. Trakya Bölgesinde Üretilen Ekmeklik Buğdayların Çeşit Su Verim Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
7. Patates Bitkisinin Su Kullanım Özelliklerinin ve Su Verim Kalite İlişkilerinin Belirlenmesi, BAP, Araştırmacı.
8. Trakya Koşullarında Farklı Sulama Yöntemleri Altında İkinci Ürün Silajlık Mısırın Su Üretim Fonksiyonlarının Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Yönetici.
9. Antalya Yöresindeki Damla Sulama Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Yolları, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı.
10. Çim Alanlarda Farklı Sulama Düzeylerinin Bitki Gelişimi Çim Kalitesine Etkileri ve Ekonomik Analizi, BAP, Araştırmacı, Devam Ediyor.
Üyelikler
AMERİCAN SOCIETY of AGRICULTURAL and BIOLOGICAL ENGINEERS, Üye, 2017-.
DOĞAL YAŞAMI KORUMA VAKFI, Danışman, 2012-.
ÇORLU İŞADAMLARI VE SANAYİCİLER DERNEĞİ, Üye, 2010-.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
INTERNATIONAL TRAINING WORKSHOP ON DRIP IRRIGATION and FERTIGATION, 25.09.2017-29.09.2017.
10 WORLD CONGRESSON WATER RESOURCES AND ENVIRONMENT”PANTA RHEI”, 05.07.2017-09.07.2017.
Dünya Su Günü Paneli, 20.03.2017-.
13.ULUSAL KÜLTÜRTEKNİK KONGRESİ, Yer:ANTALYA, 12.04.2016-15.04.2016.
dünya su günü, Yer:kaynarca-kırklareli, Düzenleyenler:dayko, çydd, kaynarca belediyesi, 26.03.2016-.
dünya su günü, Yer:kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi, Düzenleyenler:biyosistem topluluğu, 24.03.2016-.